Poczwarka

Z Formicopedia
Skocz do: nawigacja, szukaj
stadia rozwoju mrówek

Poczwarka - stadium rozwojowe owadów o przeobrażeniu zupełnym, poprzedzające postać dorosłą – imago. Poczwarka jest zwykle nieruchoma i nie pobiera pokarmu. Wewnątrz poczwarki narządy larwalne ulegają całkowitemu lub częściowemu rozpuszczeniu (histolizie) i fagocytozie. Nowe narządy rozwijają się drogą histogenezy z tak zwanych płytek imaginalnych, wyodrębnionych już u młodych larw i zbudowanych z komórek embrionalnych, zdolnych do intensywnych podziałów.

Rozróżnia się: poczwarkę wolną, bez twardej okrywy, poczwarkę zamkniętą, zasklepioną w chitynowej okrywie, i poczwarkę rzekomą (bobówka), u której baryłkowata okrywa z ostatniej wylinki larwalnej osłania poczwarkę wolną. W stadium poczwarki owady często przechodzą diapauzę.